Vilhelm Hammershøi – Portrett av tid

Den danske kunstneren Vilhelm Hammershøi (1864-1916) er en av de store skandinaviske kunstnerne fra det forrige århundreskiftet som de seneste årene har fått en ny oppmerksomhet rundt sitt virke. I skrivende stund avholdes det en større utstilling av hans verker ved det danske museet Odrupgaard i Charlottenlund i Danmark. Utstillingen Hjemme hos Hammershøi inviterer oss inn i kunstnerens hjem som en markering av 100-års dagen for hans død i 1916.

Hammershøis motiver blir ofte sammenlignet med den nederlandske kunstneren Vermeer: hjemlige interiører, hvor menneskene som avbildes befinner seg utenfor sentrum, en nærmest tilfeldig tilstedeværelse som bygger opp under bildenes budskap om rom, lys og dagliglivets små lyder. Dette har Hammershøi og Vermeer felles, men det er også i kommunikasjonen av dette stille og uuttalte at forskjellen ligger. I Vermeers bilder er det varme sollyset på det europeiske kontinentet en tydelig aktør; i Hammershøis bilder er det de kjølige, nordiske lyset som avbildes: stille og i svake gråtoner som før våren bryter ut. Det er det nordiske temperamentet, avventende og innadvendt, som utfolder seg i taus tilbakeholdenhet. Et kjølig luftdrag kommer til syne i gjennom en glippe under et vindu som befinner seg utenfor synsvidde, og avsløres kun av en gardin som tilsynelatende beveger seg mykt i trekken.

Bildet ”Interiør” fra 1914, viser en åpen dør hvor man titter inn i naboværelset, til nye åpne dører, gjennom til det innerste rommet. Lysfelt på gulvet avslører usette vinduer som slipper det sparsomme lyset inn. Interiøret er så velkjent, en byleilighet fra forrige sekel-skifte har den samme følelsen i dag som da bildet ble malt for over 100 år siden. Gjennom de åpne dørene i Hammershøis interiør inviteres man ikke kun til utsikt gjennom tilstøtende rom med ensomme møbler, men vi får også et vindu i selve Tiden. Det er ikke et interiør; det er et portrett av forgjengelighet, hvor lyset består og stille skritt over tregulv gjennom ulike menneskeliv fremdeles kan anes.

Utstillingen i Odrupgaard inkluderer flere av Hammershøis bilder som til vanlig befinner seg i utenlandsk eie, men som er kalt tilbake til Danmark for denne markeringen og viser en bredde i arbeider som tidligere ikke har vært vist i Danmark. Utstillingen åpnet 04. mars i år og varer til 19. juni.

Her kan du lese hva New York Times skrev om Hammershøi i forbindelse med en utstilling ved Scandinavian House i 2015. Flere bilder av kunstneren kan sees på siden Dansk Kunstindeks, bilder i norsk eie kan sees på Nasjonalmuseet.no.

Interiør, 1914. Olje på lerret. Eies av Oudrupgaard Museum i Danmark. Bildet er hentet fra norsk wikipedia, 24.04.16.