Nico Widerberg

Nico Widerberg (f.1960) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og har studert skulptur under Boge Berg ved Statens Kunstakademi.

Nico Widerberg er en av Norges mest anerkjente skulptører. Han arbeider med stein, ofte granitt, glass og bronsje. Han lager skupturer i klassisk figurativ tradisjon, og trykket fra skuptuene videreføres i maleri og grafikk. I grafikken finner man via farge igjen dynanikken som preger hans skulpturer.