Kai Fjelds

Kvinnens ansikt uttrykker en innadvendt stillhet; det er bart men ikke følelsesløst. I stedet er det fravær av angst, sinne og frykt: den rene apati – en ettergivenhet som ikke handler om overgivelse – men vitner om å bli fratatt rettigheter, vilje, menneskeverd. Øyeblikkets åpenbaring om at ingenting nytter; overmakten er for stor, en selv er uviktig og betydningsløs. Stormen er for voldsom, en makter ikke stå i mot. Kvinnefiguren står i front, malt rent og med tilsynelatende enkle linjer og flater. Bak henne herjer et ubestemmelig kaos; ruiner av byggverk, svidd skog og mennesker (noen til hest) som velter som en masse, et jordras med overveldende styrke. Bak dette ulmer himmelen svart av røyk og gnister.

”Ufred” ble malt i en tid da Norge var okkupert, og 2. verdenskrig herjet både innen og utenfor grensene. Motivvalget er enkelt å forstå, rørende, vondt og vemodig. Og aktuelt. Våre dager er urolige. Ufred herjer over store deler av verden, både fjernt og uendelig nært. Det er ikke vanskelig å forstå hva Kai Fjell ønsker å fortelle med bildet sitt: i senter av en hver blodig storm står mennesket alene, som et barn prisgitt elementene. Det ensomme barnet skal vernes og beskyttes. Når en bombe springer på andre siden av verden, er det dette fjeset man må se for sitt indre øye. Den som blir fratatt alt. Våge å ha øynene åpne og se den ufred og urettferdighet som finner sted på vår egen dørterskel; det skal ikke tåles men må heller ikke skjules.

Kai Fjell som maler strekker seg mellom symbolisme og ekspresjonisme. Verkene hans har ofte en vemodig tone, også like ofte en vilje til overlevelse. I sommerens utstilling på Blaafarveværket settes verker av Kai Fjell i sammenheng med flere norske samtidskunstnere, nærmere bestemt Svein Bolling, Inger Sitter, Vibeke Slyngstad, Lars Elling og Håkon Anton Fagerås. Tematisk berører kunstnerne hverandre, tross skiller i teknikk og utførelse. Kai Fjell sees som en foregangskunstner, en som var opptatt av å sprenge rammene for sitt eget virke. Han ønsket ikke være en kunstner av sin tid, men forut for sin tid – og dermed tidløs. Blaafarveværkets utstilling ”Møter med Kai Fjell” åpnet 07. mai og varer til 25. september dette året.

Ufred, 1943. Olje på trefiberplate – Bildet er hentet fra Nasjonalmuseets samling, 17.07.2016.