Inger Sitter – Fargenes revolusjon

Woodstock 1969. Et begrep. Et konsept. Et verdensminne. Der titaner ble født, en kamp mellom kaos og guder gjennom flerrende gitarlyder og bluesrøster. Et folkehav av mennesker med blomster, mennesker med overbevisning. Filmbilder av ungdom som bader i gjørme. Woodstock 1969. Var Inger Sitter der?

Inger Sitter malte sitt bilde ”Woodstock” i 1970, og hun forteller en historie ingen andre overleverte dokumenter gjør: et abstrahert språk hvor fargen taler høyest, med palettknivens syntaks. Det er en kraft i blåfargen på samme måte som vann som ikke lar seg stoppe, enten det er sildrende bekker som gradvis sliper ned steingrunn og danner nye løp, eller flodbølger som treffer med voldsom kraft og river murer og sandvoller, endrer kystlinjer med et eneste slag. Det er det optimistiske og overbeviste som tvinger seg frem. Det voldsomme, klare; det oppfordrende ropet. Det skummer i blått mot rødt. Et brus av mange stemmer som blir til bølger og forandring. Inger Sitter malte Woodstock i revolusjonens farger. Revolusjon uten nedrighet, revolusjon med optimisme, voldsomhet uten terror. En ungdoms intensitet, som krever og fornærmer ved sin blotte tilstedeværelse, men som må tåles. Kjemper man mot den, drukner man i det evige blå. Det er modighet i den rene fargen, som har sin egen verdi alene. I ”Woodstock” lar Sitter fargene tale sitt direkte, upolerte språk uten innpakning, – et primært budskap om endring.

11. mars i fjor takket Inger Sitter for seg etter et liv som var breddfylt av indre driv og personlig revolusjon mot et kunstmiljø som vegret seg mot forandring. Hun var en pioner innen non-figurativt maleri i Norge, i stadig utvikling og med en frykt for å stivne i vante former som gjorde at hun stadig utfordret sitt eget billedspråk. Inger Sitter var selv ett av disse vannfallene som sliper nye veier i stein, en naturkraft som jobbet for at kunsten skulle slippe inn i det offentlige rom, også den kunsten som brøt med det som da var aksepterte uttrykksformer. Nylig ble det avholdt en minneutstilling hovedsakelig av Sitters grafiske verker på Kunstverket Galleri. I dag vises en større retrospektiv utstilling av hennes arbeider i Haugar Kunstmuseum i Tønsberg. Utstillingen Inger Sitter : Pioneren åpnet 07. mai i år og varer til 11. september, og viser Sitters omfattende virke som maler, tegner og grafiker. Det er også mulig å oppleve Inger Sitters bilder i en bredere kontekst i sommerens store utstilling på Blaafarveværket, kombinert med Kai Fjell og andre norske samtidskunstnere.

Bidlet: Inger Sitter : Woodstock, 1970. (Olje og akryl på lerret) Hentet fra Nasjonalmuseet.no , 22.05.2016.