Between the Clock and the Bed : Jasper Johns

Tittelen er velkjent her hjemme. Mellom klokken og sengen – Between the Clock and the Bed. Edvard Munchs selvportrett fra de første årene i 40-tallet, stående som en olding mellom en bestefarsklokke og en enkel seng trukket i et mønstret sengeteppe. Tiden, døden som nærmer seg. Lyset fra stuen når ikke inn på soverommet. Her står kunstneren alene, med øyeblikkets visshet, mellom klokken og sengen. Da Munch døde tidlig i 1944, var Jasper Johns ennå ikke fylt 14, og det skulle gå mer enn ti år til før han begynte å skape seg et navn som kunstner. Det er vanskelig å sette merkelapp på Johns verker og det er etter min mening heller ikke nødvendig. I stedet er det spennende å ane hvor grepet han har vært av Munchs maleri, hvordan han har dekonstruert det figurativt ekspresjonistiske til det abstrakte, og gir sin egen tolkning gjennom filteret av et mønstret sengeteppe. Det gir en ny dimensjon til Munchs eget maleri: mønsteret som gjentas og gjentas, former som dekonstrueres i sengeteppets kryss-skraveringer, lyset gjennom døren, silhuetter løst opp i nye former. Johns gir ett bilde gjennom mikroskopet, stoffet, tøyet, trykket, gjenskapt – nærmest modellert – i olje. En rørende detalj, som etter mangfoldige gjentagelser blir et eget formidlingsspråk.

Jasper Johns var, som Munch, opptatt av å utforske en tematikk igjen og igjen, og produserte flere tolkninger av maleriet som nå kan sees i en unik utstilling ved Munchmuseet i Oslo. Her vises flere bilder som viser hvilket inntrykk Munch har hatt på Johns som kunstner, hvor Between the Clock and the Bed kun er ett av eksemplene. Et høydepunkt i utstillingen er to av Johns tolkninger sammenstilt med Munchs eget maleri, og for anledningen også utstilt med det aktuelle sengeteppet som nøkkel.

Når Johns ofte regnes som en forløper for den amerikanske pop art bevegelsen, er det kanskje vanskelig å forestille seg et tematisk slektskap med Munch. Likevel berører Johns de samme eksistensielle temaer gjennom objektets form og uttrykk. Det er det kjente og nære, det ubetydelige, som formidler forgjengeligheten og eksistensialismen, i en indirekte og nærmest taktil poesi. Det ukjente og skremmende dempes til en myk realisering av liv og død gjennom objektets nærhet. Utstillingen Jasper Johns + Edvard Munch  er et samarbeid mellom Munchmuseet og Virginia Museum of Fine Art, som overtar utstillingen fra 12. november i år. Kurator for utstillingen, John B. Ravenal, har i mange år vært interessert i koblingen Munch/Johns og har skrevet teksten til utstillingen, som har blitt mye omtalt, bl.a. av The Guardian.  Utstillingen i Oslo åpnet 18. juni og varer til 25. september.

Between the Clock and the Bed / Jasper Johns, 1981. Bildet er hentet fra: http://www.jasper-johns.org/between-the-clock-and-the-bed.jsp#prettyPhoto