Merete Sejersted Bødtker

Merete Sejersted Bødtker er en norsk tegner og billedhugger, bosatt i Trysil. Hun er utdannet fra Myndlista & Handidaskolinn, Island; innen keramikk fra SHKS 1979-87, innen skulptur fra Statens kunstakademi og deretter ved New York Academy of Figurative Art.